De vrais couples,

De vraies histoires!

Les membres qui ont trouvé l'amour sur VietnamCupid

Inscription gratuite
Affichés 7 - 12 of 223

Thank you!

Thank you Vietnamcupid

Thao huong

Cảm ơn VietnamCupid

Hi! Từ Vietnamcupid mình đã chọn được 1 người có khá nhiều sở thích hợp với mình. Và hơn hết chúng tôi đã về chung 1 nhà. Rất cảm ơn trang web đã kết nối tình cảm của những người trên khắp thế giới :))

Huong

Cam ơn Chúa và cảm ơn Web

Cam ơn Chúa và cảm ơn Web đã tạo ra và cỡ hội cho chúng tôi gặp nhau, chúng tôi đã kết hôn.

Duyen

Thank you VietnamCupid I found my partner!

Nice website. I found my partner through this website and we are going to get married in Dec and hold our wedding in June in Vietnam.

Sean

Thank You

I want to say thank you to VietnamCupid that I found my girl I wish I get married on 30th May and my son coming up 2 years olds I am happy in my life Thank you to you again

Andries

Awesome Vietnam Cupid

I want to thank you for this great site. It's great service and safe. I found somebody perfect. We are truly happy and truly in love. We wanted to thank you again! Awesome Vietnam Cupid website.

Bao

Cupid Media, le logo Cupid Media et VietnamCupid.com sont des marques déposées dEcom Holdings Pty Ltd et sont utilisés avec la permission de Cupid Media Pty Ltd.