Các đôi có thực,

các câu chuyện có thực!

Những hội viên đã tìm được tình yêu trên VietnamCupid

Tham gia miễn phí ngay
Hiển 1 - 6 trong tổng số 242

Rất cám ơn VietnamCupid đã làm nhịp cầu nối để chúng tôi tìm thấy nhau

Chúng tôi đã tìm thấy nhau qua trang Vietnamcupid này Rất cám ơn VietnamCupid đã làm nhịp cầu nối để chúng tôi tìm thấy nhau

Cherry

I love him!

He is an Australian of Vietnamese origin. From the first time I saw him, I was like an electric shock. He was so handsome, and we decided to get married when he says that he loves me in Vietnamese. He tried learn Vietnamese, romantic. I love him!

Vy

Tôi đã gặp được anh ấy

VietnamCupid.com.Chúng tôi không thể chờ đợi thêm nữa và quyết định kết hôn vào đầu tháng 01-10-2011 vừa qua,chúng tôi rất vui và hạnh phúc và Cám ơn tới những người đã giúp chúng tôi tìm thấy nhau thông qua trang wed. Chúng tôi muốn chia sẽ với tất cả mọi người hãy cố gắng ai cũng sẽ tìm một nữa trái tim còn lại của mình.Cũng giống như tôi đã tìm được...... Thanks

Tran

Vietnamcupid has given me opportunity to have met my husband

First, I would like to say thanks to Vietnamcupid helping me to find my love . I'm very happy that Vietnamcupid has given me opportunity to have met my husband - a great man . He came to visited me 2 times a year since we met earch other on your site. We love each other more 2 years ,we got engaged on June 6th 2009 and got married on June 6th 2010 .I'm very lucky to found him in my life ,I can see how much he loves me and care about me .Now I'm xem thêm >> coming to Canada to begin a new life with him . Thank you very much again to Vietnamcupid and I wish that everyone can find your partner here with all happiness. Allan &amp; Sa << thu lại

Cat

we found each other in vncupid.com

we found each other in vncupid.com....we want to say Thanks...thanks for brought up Love to us....^^ hope everybody happy and success....

Thuy

chúng tôi đã kết hôn với nhau, sống với nhau rât hanh phúc

Tôi đã tìm được một nữa còn lại cua đời mình, đã tìm được tình yêu mà tôi hằng mong ước, xin chân thành cảm ơn Vietnamcupid.com đã làm nhịp cầu giúp tôi tìm ra hạnh phúc.Tôi đã gặp được anh ấy là một người Việt sống ở Paris và chúng tôi đã kết hôn với nhau, sống với nhau rât hanh phúc. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.

Son ca

Cupid Media, Logo của Cupid Media và VietnamCupid.com đã được đăng ký thương hiệu với công ty Ecom Holdings và công ty Cupid Media Pty Ltd. được phép sử dụng